Informacje

Kolejna edycja sztafety Ekiden z udziałem drużyny IFM PAN

27 maja br. na terenach toru regatowego Malta w Poznaniu odbył się bieg sztafetowy PragmatIQ Ekiden na dystansie maratońskim z udziałem naszej drużyny.

Czytaj więcej...

Mgr Krzysztof Ptaszyński Laureatem konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą

Doktorant Instytutu Fizyki Molekularnej PAN mgr Krzysztof Ptaszyński został Laureatem VI edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2017r. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi, której wiodącym autorem jest doktorant

(https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.95.045306).

Czytaj więcej...

Nabór uzupełniający na interdyscyplinarne studia doktoranckie

PO WER

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w  Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Termin składania dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej: 22 maja 2018 r. na adres: mpd@amu.edu.pl

Termin dwuetapowych rozmów kwalifikacyjnych: 23-25 maja 2018 r.

Osoby zakwalifikowane do Projektu rozpoczną studia od 1 czerwca 2018 r.

Kandydaci po złożeniu dokumentów zostaną powiadomieni o dalszych etapach procesu rekrutacji.

Szczegóły na stronie : cnbm.amu.edu.pl

Fundusze EuropejskieUnia Europejska

Konkurs na adiunkta (Post-Doc)

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na adiunkta (Post-Doc) w Środowiskowym Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z-8).

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 13, termin składania dokumentów na konkurs nr 5/2018 upływa 18 maja 2018 r. o godz. 15:00.

Strona Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Stopów Magnetycznych

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Stopów Magnetycznych (Z11).
Termin składania dokumentów na konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego upływa 11 maja 2018 r. o godz. 15:00.
Strona Zakładu Stopów Magnetycznych

Konkurs na stanowisko dyrektora IFM PAN

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej

Ogłoszenie Komisji Rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na stanowisko post-doca w ramach projektu OPUS 13 nr. 2017/25/B/ST8/00973.

Zmarł prof. dr hab. Piotr Pierański

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 lutego 2018 r. zmarł prof. dr hab. Piotr Pierański, wybitny polski fizyk, specjalista w dziedzinie teorii węzłów i zjawisk chaosu deterministycznego w układach dynamicznych, uczony o rozległej wiedzy, wartościowym dorobku naukowym i ogromnym autorytecie, wieloletni pracownik oraz członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Czytaj więcej...

Strona 20 z 26