BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Dr inż. Krzysztof Ptaszyński laureatem programu START 2020

Start 2020

Dr inż. Krzysztof Ptaszyński został laureatem prestiżowego stypendium START 2020 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Stypendium Pana dr. inż. Krzysztofa Ptaszyńskiego zostało wyróżnione a jego dorobek oraz osiągnięcie naukowe przedstawione we wniosku zostały uznane za wybitne i otrzymały najwyższe oceny w konkursie.

Celem programu START jest „wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej”.

Naszemu laureatowi serdecznie gratulujemy!

Więcej: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego