BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Dwa nowe patenty IFM PAN

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz naszego Instytutu dwóch nowych patentów na wynalazki:

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego