BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Pomiarów Magnetycznych, Elektrycznych i Termodynamicznych (LPMET) oferuje szeroki zakres usług w pomiarach wielu właściwości fizycznych różnorodnych materiałów.

Wykonujemy pomiary w szerokim zakresie temperatur (od 2 do 400 K) i pól magnetycznych (do 9 T):

 • namagnesowania
  • wyznaczenie parametrów magnetycznej pętli histerezy (pole koercji, remanencja, namagnesowanie nasycenia)
  • wyznaczenie względnej przenikalności magnetycznej
  • kształt próbki: może być nieregularny, zbliżony do kuli
  • optymalna masa próbki: ~10-20 mg
   Przykładowe wyniki pomiarów
 • oporu elektrycznego
  • zakres prądu: ±0.01−5000 µA
  • zakres napięcia: 1−95 mV
  • zakres mocy: 0.001−1000 µW
  • maksymalne wymiary próbki: ~10 mm ×~2 mm ×~2 mm
   Przykładowe wyniki pomiarów
   Przykładowe wyniki pomiarów
 • magnetooporu
 • efektu Halla
 • ciepła właściwego
  Przykładowy pomiar ciepła właściwego
  Przykładowy pomiar ciepła właściwego
 • przewodności cieplnej
 • termosiły

Dysponujemy następującym wyposażeniem:

 • dwa układy Physical Property Measuremnts System firmy Quantum Design, z opcjami:
  • magnetometru wibracyjnego
  • magnetometru ac
  • magnetometru torsyjnego
  • oporu elektrycznego dc i ac
  • magnetooporu
  • ciepła właściwego
  • przewodności cieplnej
  • termosiły
  • efektu Halla

Współpracujemy między innymi z:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • PIT-RADWAR S.A.
 • Urban Mining Corp Operations B.V. Holandia
 • SN Studio, Dania

Badane materiały:

 • materiały lite
 • proszki
 • koloidy
 • taśmy amorficzne
 • cienkie warstwy, wielowarstwy
 • nanomateriały
 • i inne

Laboratorium wyposażone jest w narzędzia potrzebne do obróbki mechanicznej badanych materiałów (np. diamentowa piła tarczowa, piła drutowa), niezbędnej w nadaniu próbkom odpowiedniego do pomiarów kształtu.

W Laboratorium wykonuje się również badania na zlecenie zewnętrzne klientów. Laboratorium gotowe jest służyć poradą w pełnym zakresie swojego działania.

Kontakt

prof. dr hab. Tomasz Toliński, e-mail: tomtol@ifmpan.poznan.pl
dr inż. Karol Synoradzki, e-mail: karol.synoradzki@ifmpan.poznan.pl
dr inż. Przemysław Skokowski, e-mail: przemyslaw.skokowski@ifmpan.poznan.pl
tel.: +48 61 869 5122, +48 600 477 242

Cennik Pomiarów

Cena pomiaru zależy od jego warunków i jest ustala indywidualnie.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego