BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Fizyka techniczna

Współpraca dydaktyczna z Politechniką Poznańską w nauczaniu fizyki na różnych kierunkach i specjalnościach, w tym szczególnie na kierunku Fizyka Techniczna, oparta jest na formalnej umowie o współpracy dydaktycznej (pierwsza umowa została zawarta w 1995 roku) oraz na wzajemnych powiązaniach badawczych i wieloletniej współpracy naukowej miedzy Instytutem Fizyki Politechniki Poznańskiej i Instytutem Fizyki Molekularnej PAN.

Zajęcia ze studentami prowadzone sa głównie przez samodzielnych pracowników naukowych IFM PAN i obejmują:

  • Wykłady z fizyki ogólnej i wykłady specjalistyczne
  • Pracownie fizyczne, specjalistyczne i dyplomowe

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego