BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Międzynarodowa współpraca naukowa

Współpraca naukowa w ramach porozumień między akademiami

Współpraca naukowa w ramach umów międzyrządowych

  • Institute of Physics, University of Kassel
    Wpływ bombardowania jonowego na pompowanie spinów i tłumienie precesji namagnesowania w magnetycznych układach cienkowarstwowych

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego