BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nowe projekty badawcze dla IFM PAN

Narodowe Centrum Nauki

Dwójka naszych naukowców została laureatami 35 edycji konkursów NCN.

Mgr inż. Sylwia Zięba realizować będzie projekt PRELUDIUM 18 "Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych" (wysokość finansowania - 209 996 zł).

Dr Mirosław Werwiński otrzymał natomiast finansowanie na realizację projektu w ramach nowego konkursu PRELUDIUM BIS 1, którego celem jest "wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich". Na realizację grantu "Projektowanie przyszłych magnesów trwałych" wnioskodawca otrzymał 444 000 zł.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego