BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii

Fundusze EuropejskieUnia Europejska

Studia doktoranckie realizowane są w ramach Priorytetu III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania 3.2 Studia doktoranckie, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lider projektu:

  1. Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Partnerzy:

  1. Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
    Mariana Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań
  2. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
    Zygmunta Noskowskiego 12,  61-704 Poznań

Projekt nr: POWR.03.02.00-00-I032/16

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2022

Budżet projektu: 2 475 777,50 PLN

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Więcej informacji na stronie lidera projektu: http://cnbm.amu.edu.pl/pl/projekty-krajowe/po-wer-srodowiskowe-interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-w-zakresie

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego