Konsorcja i centra

The European Integrated Center for the Development of New Metallic Alloys and Compounds - C-MAC

Głównym celem działalności sieci European Integrated Center for the Development of New Metallic Alloys and Compounds (C-MAC) są wspólne badania naukowe dotyczące stopów metalicznych (np. nowoodkrytych stopów wysokoentropowych), związków międzymetalicznych, kryształów aperiodycznych oraz ich nowych faz.

Konsorcjum Użytkowników Silnych Pól Magnetycznych

Podstawowym celem działań Konsorcjum CMFU (The Consortium of High Magnetic Fields Users) są badania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych w silnych polach magnetycznych z wykorzystaniem infrastruktury międzynarodowej.

Krajowe Centrum Nanofizyki i Spintroniki "SPINLAB"

Centrum Polskiej Akademii Nauk. Celem projektu jest utworzenie nowych i modernizacja istniejących laboratoriów badawczych służących do badań nad spintroniką zlokalizowanych w różnych regionach kraj.

Centrum Badań Materiałów Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych

Centrum Polskiej Akademii Nauk. Zadania: koordynacja badań eksperymentalnych i teoretycznych oraz przedsięwzięć o charakterze wdrożeniowym, a także kształcenie kadry w zakresie fizykochemii, technologii oraz inżynierii złożonych struktur, głównie na bazie materiałów magnetycznych i nadprzewodzących, perspektywicznych dla nowatorskich zastosowań w nowoczesnych gałęziach techniki.

Konsorcjum IFM PAN – PGNIG S.A. Oddział w Odolanowie – PWr

Realizacja projektu INNOTECH PN. Pozyskiwanie izotopu 3H z ciekłego 4H” (w ramach ścieżki programowej In-Tech).

Konsorcjum ILL-PL

Konsorcjum instytucji prowadzących badania podstawowe i aplikacyjne wykorzystaniem wiązek neutronów z reaktora jądrowego w instytucie Max von Laue-Paul Langevin w Grenoble (badania neutronowe).

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu

Multidyscyplinarne badania w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych skoncentrowanych nanowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowania. Opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii z przeznaczeniem dla m.in.optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa orazwielu innych dziedzin przemysłu i techniki.

Gender Equality Network in the European Research Area - GENERA

IFM PAN jest obserwatorem sieci GENERA, która została stworzona w ramach programu Horyzont 2020. Jej celem jest kontynuacja, monitorowanie i doskonalenie planów równości płci w instytucjach i organizacjach badawczych szczególnie w dziedzinie badań fizycznych.