BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Informacje dla doktorantów

Instytut Fizyki Molekularnej prowadzi 4-letnie Międzynarodowe Studium Doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych, w specjalnościach: fizyki materiałów dielektrycznych, fizyki materiałów magnetycznych, fizyki miękkiej materii, fizyki molekularnej.Kierownik Studium Doktoranckiego:

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
e-mail: jtg@ifmpan.poznan.pl
tel.: +48 61 8695 226

Sekretariat:

Agata Tomaszewska
e-mail: Agata.Tomaszewska@ifmpan.poznan.pl
tel.: +48 61 8695 181

Przewodniczący Samorządu Doktorantów:

mgr inż. Mateusz Kowacz
e-mail: mateusz.kowacz@ifmpan.poznan.pl
tel.: 61 86 95 138

 

 


Poznański Most

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego