BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

  • Utrzymanie działania sieci lokalnej Instytutu i zapewnienie nieprzerwanego dostępu do Internetu
  • Dostarczanie usług sieciowych stosownie do aktualnych potrzeb Instytutu oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej
  • Utrzymanie działania klastrów obliczeniowych, instalowanie oprogramowania systemowego i wybranych aplikacji
  • Pomoc w doborze sprzętu komputerowego – notebooków, stacji roboczych i serwerów obliczeniowych - odpowiednio do planowanych w Zakładach zadań, organizowanie zakupów sprzętu i oprogramowania, a następnie instalowanie, konfigurowanie i wdrażanie
  • Obsługa informatyczna konferencji naukowych organizowanych przez Instytut
  • Wsparcie informatyczne dla Zakładów naukowych i Administracji Instytutu

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego