BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wydział Fizyki UAM

Współpraca dydaktyczna z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oparta jest na formalnej umowie o współpracy dydaktycznej zawartej w 2006 roku. Obejmuje kształcenie studentów w zakresie pracowni magisterskiej oraz ćwiczeń w laboratorium technologicznym cienkich warstw dla studentów III roku specjalności Nanotechnologia.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego