Informacje

Seminarium instytutowe - prof. dr hab. Józef Spałek

15 lutego 2017 roku w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN odbędzie się wykład pt. Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: Własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem, który wygłosi prof. dr hab. Józef Spałek (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

EURAXESS - kariera naukowa w Europie

EURAXESS - Researchers in Motion

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci, której zadaniem jest wspieranie międzynarodowej mobilności i karier naukowców w Europie.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce. Badaczom z Polski, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar międzynarodowy, udzielane są informacje na temat grantów i stypendiów zagranicznych.

Broszura informacyjna, EURAXESS POLSKA

Instytut Fizyki Molekularnej z prestiżowym logo HR

Human Resources Excellence in Research

Instytut Fizyki Molekularnej PAN otrzymał prawo do posługiwania się europejskim logo Human Resources Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE.

Więcej informacji o logo HR

Dr inż. Piotr Kuświk członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych. Wśród nich, w ramach Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, znalazł się dr inż. Piotr Kuświk - adiunkt w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Cienkich Warstw.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą cienkowarstwowych układów magnetycznych, w których warstwa ferromagnetyczna charakteryzuje się anizotropią prostopadłą. W szczególności swoją uwagę koncentruje na sposobach modyfikacji efektywnej anizotropii magnetycznej w tych układach.

Czytaj więcej...

Seminarium instytutowe - prof. dr hab. Andrzej Królak

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Wykrycie sygnałów fal grawitacyjnych przez detektory na Ziemi, który wygłosi prof. dr hab. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN.

Wykład odbędzie się w auli IFM PAN, dnia 12.10.2016 roku o godzinie 13:00.

Seminarium instytutowe - Jia Yan Law i Victorino Franco

10 października 2016 roku w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN odbyły się wykłady pt. Gd-Zn biphasic magnetocaloric composites synthesized in a single preparation step oraz Analysis of the thermal and magnetic hysteresis of Heusler type magnetocaloric alloys wygłoszone przez Jia Yan Law oraz Victorino Franco z Uniwersytetu w Sewilli.

Specjalne wydanie Phase Transitions

W lipcu 2016 roku pani Profesor Bożena Hilczer obchodziła swoje 80. urodziny. Z tej okazji organizatorzy XXII edycji konferencji Polish-Czech Seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions postanowili zadedykować jej specjalny tom czasopisma naukowego Phase Transitions. W tomie tym liczni przyjaciele pani Profesor zamieścili swoje prace naukowe. Dodać należy, że Pani Profesor była współinicjatorką (razem z profesorem Fouskiem) i przez wiele lat organizatorką tych konferencji.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium naukowe

Stypendium naukowe w projekcie badawczym SONATA BIS 5 pt.: „ Wpływ oddziaływania typu ’exchange bias’ na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk)” prowadzonym w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3) przyznano mgr. inż. Łukaszowi Frąckowiakowi.

Czytaj więcej...

Strona 23 z 26