BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Współpraca naukowa w ramach porozumień między akademiami

Protokół o współpracy między Polską Akademią Nauk a Czeską Akademią Nauk na lata 2017-2019


Porozumienie o współpracy z: Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Praha
Tytuł:Przejścia fazowe w nanokompozytach, multiferroikach, przewodnikach jonowych i ciekłych kryształach
Osoba odpowiedzialna:dr hab. B. Andrzejewski / dr J. Hlinka

Protokół o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Węgierską Akademią Nauk na lata 2017-2019


Porozumienie o współpracy z: MTA Centre for Energy Research, Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Tytuł:Termodynamika metamateriałów i metastanów
Osoba odpowiedzialna:prof. K.Wojciechowski/ prof. A.R.Imre

Protokół o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Narodową Radą Badań Naukowych (CNR) na lata 2017-2019


Porozumienie o współpracy z: Institute of Materials for Electronics and Magnetism National Research Council of Italy, Genova
Tytuł:Katalityczna konwersja N2O na ultracienkich warstwach tlenków żelaza
Osoba odpowiedzialna:dr inż. M.Lewandowski / dr L.Savio

Protokół o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk a Narodową Akademią Nauk Ukrainy na lata 2018 - 2020


Porozumienie o współpracy z: Institute of Metal Physics National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
Tytuł:Magnetooptyczne i optyczne właściwości stopów Heuslera na bazie metali 3d
Osoba odpowiedzialna:prof. J. Dubowik / dr Y. Kudryavtsev

Protokół o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Słoweńską Akademią Nauk na lata 2018-2020


Porozumienie o współpracy z: Jozef Stefan Institute, Ljubljana
Tytuł:Relaksory multikaloryczne jako materiały dla nowych technologii chłodzenia - kontynuacja
Osoba odpowiedzialna:dr M.Wencka / prof. Z.Kutnjak

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego