BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Współpraca naukowa w ramach umów międzyrządowych

Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów MNiSW/DAAD na lata 2018-2019


Porozumienie o współpracy z: Institute of Physics, University of Kassel
Tytuł:Wpływ bombardowania jonowego na pompowanie spinów i tłumienie precesji namagnesowania w magnetycznych układach cienkowarstwowych
Osoba odpowiedzialna:dr inż. H.Głowiński/ prof. A. Ehresmann

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego