Molecular Physics Reports

Molecular Physics ReportsMolecular Physics Reports było czasopismem międzynarodowym specjalizującym się w publikacjach z konferencji we wszystkich dziedzinach fizyki molekularnej, kart monograficznych, artykułach przeglądowych i zestawach specjalnie zamówionych artykułów poświęconych konkretnym problemom lub technikom eksperymentalnym. Publikacje przedstawiały nowe trendy w fizyce molekularnej i upowszechniały osiągnięcia wśród naukowców pracujących w wielu dziedzinach związanych z fizyką molekularną, takich jak chemia, biologia, medycyna, inżynieria molekularna, elektronika molekularna i technologia.