Informacje

Nagrody PTF dla pracowników IFM PAN

Logo Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło dwóch pracowników naszego Instytutu za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał Prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski (zgłoszony przez Oddział Wrocławski PTF) za wybitny wkład w odkrycia chronionych topologicznie nietrywialnych stanów elektronowych w modelowych materiałach semimetalicznych.

Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał Dr inż. Krzysztof Ptaszyński  za rozprawę pt. “Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: Fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji”.

Naszym laureatom serdecznie gratulujemy!

Wykład z cyklu Fizyka Warta Poznania

Instytut Fizyki Molekularnej zaprasza 6 listopada 2020 roku o godzinie 15:00 na wykład on-line z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Nobel z chemii? Masz to w kieszeni!, który wygłosi dr inż. Paweł Ławniczak.

Więcej informacji na stronie Fizyka Warta Poznania.

Lista rankingowa konkursu PSD IPAN

Lista rankingowa konkursu nr 20/2020/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Wykład z cyklu Fizyka Warta Poznania

Plakat wykładu z cyklu Fizyka Warta Poznania

Instytut Fizyki Molekularnej zaprasza 5 października 2020 roku o godzinie 15:00 na wykład on-line z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Czysta energia - ogniwa paliwowe, który wygłosi dr inż. Łukasz Lindner.

Więcej informacji na stronie Fizyka Warta Poznania.

Zobacz plakat wykładu.

Granty Interwencyjne NAWA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Więcej informacji: nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

Lista rankingowa konkursu PSD IPAN

Lista rankingowa konkursu nr 19/2020/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Ranking kandydatów w Konkursie na doktoranckie stypendium naukowe NCN

Ranking kandydatów w Konkursie na doktoranckie stypendium naukowe NCN w ramach projektu badawczego Preludium Bis 1 pt. Projektowanie przyszłych magnesów trwałych

(Procedura nr 19/2020/IFM/PSD)

Strona 8 z 25