BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nagroda Nobla za badania nad stanami splątanymi kwantowo

Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za pionierskie badania nad stanami splątanymi kwantowo stanowiącymi podstawę informatyki kwantowej zostali Alain Aspect, John F. Clauser i Anton Zeilinger. Prace laureatów były wykorzystywane m.in. do budowy komputerów kwantowych, przeprowadzenia teleportacji kwantowej, czy też w kwantowych metodach kryptograficznych.

W IFM PAN tematyką splątania kwantowego zajmują się grupy prof. dr. hab. Bogdana Bułki oraz prof. dr. hab. Jana Martinka. Prowadzone prace o potencjalnym zastosowaniu w kwantowej elektronice spinowej, dotyczą splątania kwantowego w ciele stałym (badań nad splątaniem elektronów), wykorzystaniem elektronów jako mobilne kubity oraz detekcją splątania kwantowego w nanoukładach elektronicznych.

Link do materiału na YT:
https://youtu.be/mtgYG2zsbbQ
https://youtu.be/Sk_0QM_UA4I

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego