Informacje

Seminarium instytutowe - Prof. Martin Dressel

17 lutego 2016 roku o godzinie 10:30 odbędzie się seminarium instytutowe, na którym Prof. Martin Dressel (Uniwersytet Stuttgart, Niemcy) wygłosi referat Optical Spectroscopy on Superconductors:
The Higgs mode in disordered films
.

Zmarł dr hab. Jerzy Hoffmann, prof. IFM PAN

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł w wieku 67 lat

ś.p.

dr hab. Jerzy Hoffmann, prof. IFM PAN

nasz przyjaciel, kolega, długoletni pracownik
Zakładu Fizyki Ciekłych Kryształów (Z6) Instytutu Fizyki Molekularnej PAN,
członek Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy IFM PAN

 Poznań, 11.02.2016 r.

XXII Polish-Czech Seminar Structural and Ferroelectric Phase Transitions

Structural and Ferroelectric Phase Transitions

W dniach 16-20 maja 2016 r. odbyła się konferencja  XXII Polish-Czech Seminar Structural and Ferroelectric Phase Transitions zorganizowana przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: XXII Polish-Czech Seminar Structural and Ferroelectric Phase Transitions

Spotkanie z prof. Michałem Karońskim

prof. dr hab. Michał Karoński

We wtorek, 19 stycznia 2016 roku o godzinie 13:00, w auli Instytutu odbędzie się spotkanie z prof. Michałem Karońskim, Przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki.
Profesor Michał Karoński wygłosi referat pod tytułem "Aktualna polityka naukowa Narodowego Centrum Nauki".

Profesor Leszek Sirko, członek Rady Naukowej IFM PAN, nowym wiceministrem w MNiSW

Powołanie prof. Sirko na stanowisko podsekretarza stanu w MNiSW. Od lewej prof. dr hab. Leszek Sirko, dr hab. Teresa Czerwińska, minister Jarosław Gowin

Profesor Leszek Sirko, dyrektor Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej IFM PAN, został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina na stanowisko podsekretarza stanu w MNiSW.
Więcej informacji o nominacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Medal Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Molekularnej PAN otrzymał medal Polskiej Akademii Nauk za „szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki”. Medal w imieniu pracowników Instytutu z rąk Prezesa Poznańskiego Oddziału PAN, Prof. dr. hab. inż. Romana Słowińskiego odebrał prof. dr hab. Bogdan Idzikowski, Dyrektor IFM PAN.

Czytaj więcej...

PANorama 2015

Doroczna Sesja „PANorama 2015 Poznań” odbyła się 19 listopada w Auli Polskiej Akademii Nauk przy ul. Henryka Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Celem Sesji była prezentacja działalności i najnowszych osiągnięć naukowych Instytutów Polskiej Akademii Nauk z terenu Poznańskiego Oddziału Akademii. Instytuty te stanowią istotną i integralną część środowiska naukowego naszego miasta.

Podczas Sesji Głównej prof. dr hab. Bogdan Idzikowski, Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN przedstawił osiągnięcia IFM PAN.

Czytaj więcej...

Nominacje profesorskie

Prezydent RP wręczył 16 września 2015 r. 63 nominacje profesorskie. Spośród pracowników naszego Instytutu nominację z rąk Prezydenta odebrał prof. dr hab. Stanisław Lipiński.

Strona 26 z 27