Informacje

Zapraszamy na targi BUDMA 2020!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska IFM PAN na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA, które odbędą się w dniach 4-7 lutego 2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Targi BUDMA to jedno z najważniejszych dla branży budowlanej wydarzeń w Europie. Podczas tragów BUDMA prezentowane są rynkowe premiery, nowości technologiczne oraz zawierane kontakty biznesowe.

Na Targach zaprezentujemy osiągnięcia oraz ofertę IFM PAN dotyczącą badań materiałów drewnianych i ich kompozytów oraz materiałów cementowych. Nasze stoisko zlokalizowane będzie w strefie start-up, w której przedstawiana będzie między innymi oferta polskich uczelni i instytutów badawczych należących do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii PACTT.

Więcej: BUDMA 2020

IFM PAN na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

Konsorcjum Magnetyczny rezonans jądrowy – platforma inter-dyscyplinarnych badań fizyko-chemicznych (MAGREZ), do którego należy IFM PAN, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Liderem Konsorcjum jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej uwzględnia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej oraz istotnym potencjale badawczym. Na „Mapie” znajduje się obecnie 70 różnych infrastruktur badawczych.

Lista strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej.

Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła wybrany do Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła został wybrany do prestiżowego grona Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN.

Rada Dyrektorów jest stałym organem doradczym Prezesa Akademii w sprawach dotyczących jednostek naukowych Akademii. Rada zajmuje się zagadnieniami, które są istotne dla funkcjonowania jednostek naukowych PAN.
Do grona Rady Dyrektorów należy Prof. dr hab. Małgorzata Witko, która jest równocześnie członkiem Rady Naukowej IFM PAN.

Naszemu Panu Dyrektorowi składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy w Radzie Dyrektorów.

Wykład z cyklu Fizyka Warta Poznania

Instytut Fizyki Molekularnej zaprasza 17 stycznia 2020 roku o godzinie 14:30 na wykład otwarty z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Auksetyki - materiały inne niż wszystkie, który wygłosi dr inż. Jakub Narojczyk. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja uczestnictwa pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/fwp/

Do zobaczenia w Auli Instytutu Fizyki Molekularnej PAN na ul. M. Smoluchowskiego 17.

Auksetyki - materiały inne niż wszystkie - dr inż. Jakub Narojczyk

Dr hab. Piotr Kuświk nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Dr hab. Piotr Kuświk został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu: „Wpływ oddziaływania typu "Exchange bias" na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagentyk / antyferromagnetyk (ferrimagnetyk)” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Nominacje do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyznawane są liderom Inteligentnego Rozwoju w swoich dziedzinach.

Czytaj więcej...

Profesor Józef Barnaś wybrany na członka rzeczywistego PAN

Profesor Józef Barnaś został wybrany podczas 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk!

Panu Profesorowi gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pełna listę nowych członków PAN wyłonionych w ostatnich wyborach.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN został uhonorowany prestiżową nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.
Nagroda została przyznana za znaczący wkład do teorii procesów stochastycznych opisujących ruch komórek zdrowych oraz nowotworowych, który jest kolejnym ważnym krokiem w walce z nowotworami.
Laureatowi serdecznie gratulujemy!
Więcej: Informacja o artykule w Nature Communications

Strona 14 z 27