Cart

poniedziałek, 18 październik 2021

Przystąpiliśmy do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”

W dniu 14 października br. w warszawskim hotelu Regent miała miejsce uroczystość podpisania „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Inicjatorami Porozumienia, do którego przystąpiło 138 przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, przemysłu i nauki są Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii i Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Irenusz Zyska.

W imieniu Instytutu Fizyki Molekularnej PAN Porozumienie sygnował Dyrektor Zbigniew Trybuła.

Porozumienie sektorowe jest wspólną inicjatywą administracji publicznej – rządowej i samorządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu na rzecz budowy i rozwoju niskoemisyjnej gospodarki wodorowej w Polsce w celu zapewnienia neutralności klimatycznej oraz zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce będzie kluczowym instrumentem wykonawczym dla Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Zdjęcia z uroczystości.

poniedziałek, 18 październik 2021