BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

COSSMAT - Centre for COmplex Systems and Smart MATerials

Koordynator: prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski

Uczestnicy:

Centrum Układów Złożonych i Materiałów Inteligentnych powołano w celu integracji środowiska naukowego oraz prowadzenia wspólnej działalności badawczej w obszarze miękkiej materii. Do zasadniczych kierunków działalności Centrum należą:

  • Badania naukowe. Prowadzenie badań układów złożonych i materiałów inteligentnych, a w szczególności: auksetyków i pokrewnych układów o własnościach anomalnych, cieczy prostych i złożonych, ciekłych kryształów, kompozytów, polimerów supramolekularnych oraz przewodników superjonowych. Poszukiwanie nowych metod badawczych, zjawisk fizycznych i materiałów dla współczesnej nauki i nowoczesnej technologii.
  • Kształcenie. Wspieranie rozwoju naukowego członków Centrum poprzez organizowanie seminariów, szkół i konferencji oraz współpracę z krajowymi (głównie z Wielkopolski) i zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi w kształceniu studentów i doktorantów na poziomie międzynarodowym.
  • Tworzenie sieci i współpraca z przemysłem. Poszukiwanie nowych form współpracy i finansowania, w tym tworzenie krajowych i międzynarodowych sieci realizujących wspólne programy badawcze i rozwijanie roli Centrum jako partnera dla polskiego (szczególnie w Wielkopolsce) przemysłu.
  • Współpraca zagraniczna i regionalna. Współpraca z wiodącymi ośrodkami w kraju (głównie z Wielkopolski) i zagranicą, polegająca na wysyłaniu i przyjmowaniu młodych naukowców na staże naukowe i szkolenia w zakresie nowych technik badawczych.
  • Zdobywanie środków finansowych. Zabieganie o środki finansowe w ramach krajowych i zagranicznych projektów badawczych, niezbędnych do rozwoju bazy aparaturowej związanej z nowymi kierunkami badań, oraz zatrudnianiu w Centrum zarówno wybitnych i doświadczonych jak i młodych i zdolnych naukowców.
 
 
 
 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego