Archiwum wiadomości

Seminarium instytutowe - prof. Richard Buchner

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Ion pairing and solution chemistry – A conflicting relation, który wygłosi prof. Richard Buchner (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Regensburg, Niemcy).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, dnia 27 września 2023 roku o godzinie 13:00.

Seminarium instytutowe - dr Nicolas Zigon

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Electroactive coordination polymers based on S-rich ligands, który wygłosi dr Nicolas Zigon (University of Angers, Faculty of Science Chemistry - UMR CNRS MOLTECH-Anjou, Francja).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, dnia 21 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00.

Wykład z cyklu Fizyka Warta Poznania

Plakat wykładu z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Fizyka dla historii sztuki

Instytut Fizyki Molekularnej zaprasza 18 maja 2023 roku o godzinie 11:00 na wykład on-line z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Fizyka dla historii sztuki, który wygłosi dr hab. Joanna Kowalczuk.

Więcej informacji na stronie Fizyka Warta Poznania.

Wykład z cyklu Fizyka Warta Poznania

Plakat wykładu z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Jak się łamie spaghetti?

Instytut Fizyki Molekularnej zaprasza 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 na wykład on-line z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Jak się łamie spaghetti?, który wygłosi dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN.

Więcej informacji na stronie Fizyka Warta Poznania.

Rekrutacja na stanowisko doktoranta

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym OPUS-21 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Procedura nr 11/2023/IFM PAN/PSD

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 8 maja 2023 r. o godz. 15:00 (CEST).

Informacja o rekrutacji.

Strona internetowa Zakład Teorii Ciała Stałego.

Wykład z cyklu Fizyka Warta Poznania

Plakat wykładu z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Rola wodoru w transformacji energetycznej

Instytut Fizyki Molekularnej zaprasza 23 marca 2023 roku o godzinie 11:00 na wykład on-line z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Rola wodoru w transformacji energetycznej, który wygłosi dr inż. Łukasz Lindner.

Więcej informacji na stronie Fizyka Warta Poznania.

Seminarium instytutowe - prof. dr hab. Marek Przybylski

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Tunelowanie i zjawiska spinowe – nowe rozwiązania dla pamięci komputerowych swobodnego dostępu, który wygłosi prof. dr hab. Marek Przybylski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej i Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN), Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, dnia 23 stycznia 2023 roku o godzinie 13:00.

Profesor Andrzej Łapiński Prezesem Zarządu Poznańskiego Oddziału PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Podczas walnego zebrania członków Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które odbyło się 13 grudnia br., prof. IFM PAN dr hab. Andrzej Łapiński został wybrany na Prezesa Zarządu na lata 2023-2024. Z ramienia Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w skład nowego Zarządu weszli również prof. dr hab. Zbigniew Trybuła (członek) oraz dr inż. Paweł Ławniczak (skarbnik).

Profesorowi Andrzejowi Łapińskiemu, jak również pozostałym wybranym osobom, serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy pomyślnej pracy w Poznańskim Oddziale PTF.

Strona 1 z 29