Witamy

Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne posiada ponad czterdziestopięcioletnią tradycję. Pierwszy raz konferencja „Kryształy Molekularne” była zorganizowana w 1977 przez pracowników Politechniki Wrocławskiej, następnie organizowały ją cyklicznie, co dwa lata, różne krajowe ośrodki naukowe z Poznania, Gdańska, Krakowa, Warszawy, Rzeszowa, Częstochowy, Łodzi oraz Wrocławia. Z biegiem lat nazwa konferencji „Kryształy Molekularne” stała się rozpoznawalna w środowisku naukowym.

Tematyka Konferencji Kryształy Molekularne obejmuje szeroką gamę nowoczesnych materiałów i wyniki badań otrzymanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i technik. Sesje naukowe poświęcone są takim zagadnieniom jak: właściwości fizykochemiczne polimerów, nanocząstek, pojedynczych molekuły, szkieł molekularnych, materiałów kompozytowych i hybrydowych, materiałów molekularnych dla elektroniki; otrzymywanie i badanie struktury kryształów molekularnych; badanie dynamiki molekularnej i dynamiki sieci krystalicznej; badanie właściwości warstw molekularnych i polikrystalicznych; zastosowanie zaawansowanych metod charakteryzowania warstw i ich powierzchni; badanie właściwości elektrycznych, magnetycznych i optycznych układów molekularnych.

Podczas trwania XXIII Konferencji Kryształy Molekularne 2024 uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać zaproszonych wykładów prowadzonych przez doświadczonych i utytułowanych polskich naukowców zajmujących się fizyką, chemią i inżynierią materiałową. Uczestnikami sesji zarówno ustnych jak i plakatowych będą doświadczeni naukowcy, doktoranci oraz studenci dopiero rozpoczynający swoją przygodę z nauką. Organizatorzy mają nadzieję, że sesje ustne oraz plakatowe będą miejscem interesującej wymiany doświadczeń i idei związanych z prowadzonymi badaniami.

 © Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ❖ Projekt: Dawid Konieczny