BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wizyta Profesora Richarda Buchnera

W dniach 25-30 września br. w naszym Instytucie gościliśmy Prof. Richarda Buchnera z Uniwersytetu w Ratyzbonie, który jest znanym i cenionym na świecie ekspertem w dziedzinie badań własności dielektrycznych, oddziaływań i dynamiki molekularnej cieczy. Przyjazd Profesora wiązał się z uruchamianą w IFM PAN unikatową na skalę światową aparaturą pochodzącą z Uniwersytetu w Ratyzbonie, umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów właściwości dielektrycznych cieczy w zakresie mikrofalowym od 1 do 50 GHz. Głównym celem wizyty było opracowanie wspólnie z dr Iwoną Płowaś-Korus z Zakładu Fizyki Ciekłych Kryształów i Układów Dielektrycznych nowej metody kalibracji i wykonanie pomiarów testowych. W trakcie wizyty nasz gość wygłosił również seminarium instytutowe.

Od lewej: dr Iwona Płowaś-Korus, prof. Richard Buchner, prof. Zbigniew Trybuła
Od lewej: dr Iwona Płowaś-Korus, prof. Richard Buchner, prof. Zbigniew Trybuła

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego