BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 13.11.2023:

SEMINARIUM

Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Dnia: 13.11.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Spektroskopia o wysokiej rozdzielczości molekuł wykonujących drgania o dużej amplitudzie

wygłosi

dr hab. Iwona Gulaczyk

Zakład Chemii Kwantowej, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Analiza widm rotacyjno-wibracyjnych cząsteczek, które wykonują drgania o dużej amplitudzie (LAV),
nie należy do zadań łatwych. Na przykładzie metyloaminy, cząsteczki o znaczeniu astrofizycznym,
przedstawię sposób analizowania widma rotacyjno-wibracyjnego w różnych jego zakresach: w
zakresie pasma drgania inwersyjnego, torsyjnego, drgania C-N rozciągającego oraz nożycowego.
Omówię problem zaburzeń między stanami torsyjno-inwersyjnymi oraz ich wpływ na strukturę
poziomów energetycznych cząsteczki metyloaminy. Zaprezentuję też narzędzia stosowane do analizy
widm o wysokiej rozdzielczości, jak również różne podejścia teoretyczne wykorzystywane do
dopasowywania danych eksperymentalnych uzyskanych z analizy widm rotacyjno-wibracyjnych, a
mianowicie model hamiltonianu efektywnego, model „hybrydowy” oraz hamiltonian inwersyjno-
torsyjno-rotacyjny.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego