BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 • Dwa systemy PPMS (Physical Property Measurement System, Quantum Design) wyposażone w następujące opcje:
  • ciepło właściwe (1.9-400K, pola magnetyczne do 9T)
  • pomiary transportowe (opór elektryczny, magnetoopór, efekt Halla, zależności kątowe), pomiary siły termoelektrycznej i przewodnictwa cieplnego w zakresie 1.9K do 400K i polach magnetycznych do 9T
  • pomiary magnetometryczne ac/dc (podatność magnetyczna, namagnesowanie) – pole magnetyczne do 9T i temperatura od 1.9K do 1000K dla pomiarów dc w ramach opcji VSM
 • piece do syntezy próbek (stapianie indukcyjne i w łuku elektrycznym)
 • osprzęt do otrzymywania taśm amorficznych
 • urządzenia do stapiania mechanicznego (młyn kulowy)
 • Skaningowy Kalorymetr Różnicowy (Netzsch DSC 200) - 150K do 1500K
PPMS – versatile system
PPMS – versatile system
PPMS – versatile system magnetometer
PPMS – versatile system magnetometer

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego