BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Stypendium START 2022 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Laureatka: mgr inż. Sylwia Zięba

Czas trwania: 01.07.2022 - 30.06.2023

 

Stypendium Uniwersytetu Aix-Mareseille we Francji

Laureat: dr Arkadiusz Frąckowiak

Czas trwania: 16.03.2022–13.04.2022

 

Chiralność i przewodnictwo elektryczne w nowych materiałach wielofunkcyjnych do zastosowań w elektronice
NAWA PHC Polonium pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską
BPN/BFR/2021/1/00001/U/00001

Koordynator: dr hab. Iwona Olejniczak

Czas trwania: 01.01.2022–31.12.2023

 

Stypendium rządu francuskiego BGF

Laureat: dr Arkadiusz Frąckowiak

Czas trwania: 06.12.2021–15.03.2022

 

MINIATURA 3 - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Kierownik: dr Arkadiusz Frąckowiak

Czas trwania: 01.07.2021–30.11.2021

 

Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych

Preludium 18 - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

2019/35/N/ST5/03324

Kierownik:  mgr inż. Sylwia Zięba

Czas trwania: 01.07.2020–31.07.2023

                                            

Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Laureat: dr Akradiusz Frąckowiak

Czas trwania: 01.09.2018–30.11.2018

 

Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych
Diamentowy Grant, VI edycja - finansowany przez MNiSW

DI2016 015846

Kierownik: mgr inż. Sylwia Zięba

Czas trwania: 30.08.2017–29.08.2020

 

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu
liderem projektu była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
OPUS 9 - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

2015/17/ST8/01783

Koordynator: dr inż.  Kornelia Lewandowska

Czas trwania: 13.03.2016–12.04.2020

 

Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafemu z modyfikatorami organicznymi dla zastosowań w optoelektronice molekularnej
Projekt Iuventus Plus, IV edycja - finansowany przez MNiSW

IP2014 025673

Kierownik: dr inż.  Kornelia Lewandowska

Czas trwania:19.03.2015–18.03.2017

 

Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Laureat: dr Andrzej Łapiński

Czas trwania: 01.01.2015–28.02.2015

 

Wielofunkcyjne materiały molekularne: elektronowe i magnetyczne własności kryształów molekularnych

Program DAAD PPP-PL, Proj-ID 57154349

Koordynator: prof. dr hab. Roman Świetlik

Czas trwania: 2015-2016

 

Badania metodami spektroskopii IR i Ramana roli wiązania wodorowego i halogenowego w formowaniu stanu izolatora Motta w niskowymiarowych przewodnikach organicznych utworzonych przez pochodne TTF (tetratiofulwalen)
HARMONIA - finansowanyprzez Narodowe Centrum Nauki

Kierownik: prof. dr hab. Roman Świetlik

Czas trwania: 2012–2015

 

Charakterystyka fotoelektrochemiczna cienkich warstw półprzewodników organicznych
FUGA - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Kierownik: dr inż.  Kornelia Lewandowska

Czas trwania: 2012–2014

 

Funkcjonalizacja "małych" nanocebulek węglowych związkami polifenolowymi oraz ich potencjalne zastosowanie w bioczujnikach elastyny/kolagenu
liderem projektu był Uniwersytet w Białymstoku
UMO-2011/01/B/ST5/06051 – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Koordynator: dr Andrzej Łapiński

Czas trwania: 21.12.2011–20.12.2014

 

Efekt wiązania chemicznego w wybranych układach typu fuleren-chromofor organiczny Projekt promotorski -  finansowany przez MNiSW

(grant promotorski -  doktorantka mgr B. Laskowska)

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Graja

Czas trwania: 2010–2011

 

Widma w podczerwieni i Ramana nowych magnetycznych i/lub przewodzących organicznych soli z przeniesieniem ładunku

POLONIUM - finansowany przez MNiSW

(DPN/N9/POLONIUM/2009), protokół wykonawczy: 7818/R09/R10

Kierownik: prof. dr hab. Roman Świetlik

Czas trwania: 2009–2011

 

Nowe, organiczne układy fotoaktywne - struktura molekularna i elektronowa, wzbudzenia optyczne, dynamika

N N202 260234 - finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Graja

Czas trwania: 2008–2011

 

Magnetyczne sole z przeniesieniem ładunku utworzone prze organometaliczne kompleksy ditiolenów – badania własności spektroskopowych

N N202 207734finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Graja

Czas trwania: 11.09.2008 –10.10.2010

 

Nowe, organiczne układy fotoaktywne – struktura molekularna i elektronowe, wzbudzenia optyczne, dynamika

N N202 260234finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Graja

Czas trwania: 11.04.2008 – 10.04.2011

 

Charakterystyka nowych supermolekularnych układów barwnik organiczny-fuleren

w roztworach oraz monowarstwach Langmuira i nanowarstwach Langmuira-Blodgett, dla zastosowań w mikrotechnologii

(grant promotorski -  doktorantka mgr K. Lewandowska)

N N507 402035 - finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Danuta Wróbel

Czas trwania: 2008–2010
 

Magnetyczne sole z przeniesieniem ładunku utworzone przez organometaliczne kompleksy ditiolenów - badania własności spektroskopowych

N N202 207734 - finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Roman Świetlik

Czas trwania: 11.04.2008–10.10.2010

 

Właściwości spektralne nowych, asymetrycznych molekuł organicznych i ich soli jono-rodnikowych

(grant promotorski -  doktorant mgr inż. B. Barszcz)

N N202 1209 33 - finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Graja

Czas trwania: 02.11.2007–01.11.2008

 

Badanie struktury oscylacyjnej i elektronowej nowej klasy przewodników utworzonych przez elektro-donorowe molekuły organiczne

N N202 1330 33 finansowany przez MNiSW

Kierownik: dr Andrzej Łapiński

Czas trwania: 28.08.2007–1.10.2009

 

Zastosowanie zaawansowanych metod spektralnych w badaniach peraminy, jako alternatywnego środka ochrony roślin

N310 063 31/2813 – finansowany przez MNiSW

Kierownik: dr Andrzej Łapiński

Czas trwania: 26.09.2006–25.09.2008

 

Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Laureatka: dr Iwona Olejniczak

Czas trwania: luty 2004

 

Uporządkowanie magnetyczne i mechanizmy parowania elektronów w molekularnych materiałach hybrydowych

1 P03B 103 27- finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Graja

Czas trwania: 23.08.2004–22.08.2007

 

Spektroskopowe badania uporządkowania ładunkowego w przewodnikach organicznych utworzonych przez BEDT-TTF i molekuły pochodne

2 P03B 087 22 - finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Roman Świetlik

Czas trwania: 1.04.2002–31.08.2004

 

Elektrodynamika organicznych układów molekularnych: badania w ramach współpracy PAN/NSF

NSF: INT-0086475

Kierownik: dr Iwona Olejniczak

Czas trwania: 2001–2004

 

Stypendium podoktoranckie NSF/NATO

Postdoctoral Fellowship in Science and Engineering for Visiting Scientists from Cooperation Partner Countries

DGE 9804462

Laureatka: dr Iwona Olejniczak

Czas trwania: 1998–1999

 

Stypendium START 1998 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Laureat: mgr Andrzej Łapiński

Czas trwania: 1998

 

Struktura elektronowa i oddziaływanie elektron-fonon w solach z przeniesieniem ładunku Pd(dddt)2 oraz Ni(dddt)2

(grant promotorski -  doktorant mgr A. Łapiński)

2 P03B 113 15 - finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Roman Świetlik

Czas trwania: 1.07.1998–30.09.1999

 

Spektroskopia IR nowych metali oraz półprzewodników organicznych: struktura elektronowa, oddziaływania elektron-elektron i elektron-fonon

2 P03B 112 12 - finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Roman Świetlik

Czas trwania: 1.04.1997 –31.03.2000

 

Zbadanie kompleksów fullerenów z molekułami organicznymi metodami spektroskopii oscylacyjnej

2 P302 255 06 - finansowany przez MNiSW

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Graja

Czas trwania: 1.05.1994–31.03.1996

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego