BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wypromowani doktorzy

Małgorzata Widelicka

Data obrony: 2020-07-06 / Data nadania stopnia: 2020-07-13 

Temat: Własności optyczne, termiczne oraz transportowe przewodników protonowych soli kwasów dikarboksylowych o różnej wymiarowości sieci wiązań wodorowych

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Baran, prof. dr hab. Grażyna Bator

Aneta Pindela (z d. Suseł)

Data obrony: 2020-07-02/ Data nadania stopnia: 2020-08-26

Temat: Badania zjawiska tautomerii protonowej aminowo-iminowej i stereoizomerii w pochodnych 4-amino-1,3-tiazol-2(5H)-onu

(doktorat interdyscyplinarny)

Promotorzy: prof. dr hab. Andrzej Gzella, dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Marszał, prof. dr hab. Maciej Kozak

Arkadiusz Frąckowiak

Data obrony: 2015-12-02 / Data nadania stopnia: 2016-02-16

Temat: Lokalizacja ładunku w przewodnikach organicznych z wiązaniami wodorowymi i halogenowymi – badania metodami spektroskopii optycznej

Promotor: prof. dr hab. Roman Świetlik

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz , prof. dr hab. Jacek Ulański

Damian Jankowski

Data obrony: 2013-06-10 / Data nadania stopnia: 2013-06-25

Temat: Spektroskopowe badania lokalizacji ładunku w jednowymiarowych przewodnikach organicznych utworzonych przez pochodne TTF

Promotor: prof. dr hab. Roman Świetlik

Recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Sworakowski, prof. dr hab. Jacek Ulański

Bolesław Barszcz

Data obrony: 2008-09-30 / Data nadania stopnia: 2008-10-28

Temat: Drgania normalne i wzbudzenia wewnątrzmolekularne w wybranych przewodnikach organicznych pochodnych TTF

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Graja

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz, prof. dr hab. Juliusz Sworakowski

Wypromowani magistrowie

 • mgr. inż. Agata Piotrowska (2021)
 • mgr inż. Adam Mizera (2017)
 • mgr inż. Jacek Matysiak (2017)
 • mgr inż. Natalia Rosiak (2017)
 • mgr inż. Natalia Zborowska (2017)
 • mgr inż. Sylwia Zięba (2017)
 • mgr inż. Bartłomiej Gromadziński (2005)
 • mgr inż. Alicja Gąsecka (2005)
 • mgr inż. Krystian Klemt (2004)
 • mgr inż. Bolesław Barszcz (2003)
 • mgr inż. Roman Wesołowski (2002)
 • mgr inż. Anna Szutarska (2001)

 Wypromowani inżynierowie

 • inż. Agata Piotrowska (2020)
 • inż. Michał Walczak (2017)
 • inż. Anna Wójcik (2017)
 • inż. Natalia Zborowska (2017)
 • inż. Adam Mizera (2016)
 • inż. Jacek Matysiak (2016)
 • inż. Natalia Rosiak (2016)
 • inż. Sylwia Zięba (2016)
 • inż. Michał Soja (2015)

Działalność edukacyjno-popularyzatorska

 • Wykłady dla doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w IFM PAN pt. „Spektroskopia molekularna” wygłoszone przez prof. dr hab. Romana Świetlika (semestr zimowy 2000/2001, semestr letni 2001/2002 )
 • Cykl wykładów dla doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w IFM PAN pt. „Oddziaływania światła z materią” wygłoszone przez dr hab. Andrzeja Łapińskiego, prof. IFM PAN (semestr zimowy 2018, semestr zimowy 2013)
 • Zajęcia laboratoryjne pt. „Zjawisko absorpcji światła w życiu codziennym” zorganizowane w 2018 dla uczniów liceum w IFM PAN w Poznaniu – mgr inż. Sylwia Zięba, mgr inż. Adam Mizera
 • Seminarium popularnonaukowe pt. „Fotowoltaiczny boom" wygłoszone w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 10-05-2019 w IFM PAN – dr inż. Bolesław Barszcz
 • Udział w organizacji pokazów dla młodzieży w ramach Nocy Naukowców organizowanej w IFM PAN w Poznaniu w 2019: „Światełka w ciemnościach” – mgr inż. Sylwia Zięba, dr inż. Bolesław Barszcz oraz „Azotowe szaleństwo” – dr hab. Iwona Olejniczak, dr Arkadiusz Frąckowiak
 • Wykład popularnonaukowy pt. Podróż do wnętrza Ziemi – wysokie ciśnienia” wygłoszony w ramach cyklu „Fizyka Warta Poznania” 2019 w IFM PAN w Poznaniu – mgr inż. Sylwia Zięba
 • Przygotowanie i przeprowadzenie demonstracji interaktywnych w ramach XXII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 9 kwietnia 2019 – dr hab. Iwona Olejniczak
 • Udział w organizacji pokazów dla młodzieży w ramach Nocy Naukowców organizowanej w IFM PAN w Poznaniu w 2020: pt. „Azotowe szaleństwo” – dr hab. Iwona Olejniczak, dr inż. Bolesław Barszcz, dr Arkadiusz Frąckowiak orazNa tropie gazów cieplarnianych – dr hab. Iwona Olejniczak, dr inż. Bolesław Barszcz, dr Arkadiusz Frąckowiak
 • Udział w organizacji pokazów dla młodzieży w ramach Nocy Naukowców organizowanej w IFM PAN w Poznaniu w 2021: „Planeta Ziemia – Ciepło, coraz cieplej” – dr Iwona Olejniczak, dr inż. Bolesław Barszcz oraz Spotkanie ze światłem – dr inż. Bolesław Barszcz, mgr inż. Sylwia Zięba, mgr inż. Adam Mizera
 • Wykład popularnonaukowy pt. Słoneczna energia wygłoszony w ramach cyklu „Fizyka Warta Poznania” w 2021 w IFM  PAN w Poznaniu – dr inż. Bolesław Barszcz
 • Wykład popularnonaukowy pt. „Zmieniamy świat na lepsze – jak dbać o klimat i środowisko” wygłoszony w ramach cyklu „Fizyka Warta Poznania” w 2022 w IFM PAN w Poznaniu – dr hab. Iwona Olejniczak
 • Udział w organizacji finału konkursu „Fizyka w ruchu” w 2022 w IFM PAN – dr hab. Iwona Olejniczak, dr inż. Bolesław Barszcz, mgr inż. Adam Mizera

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego