BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

IFM PAN organizatorem konkursu wiedzy o wpływie energetyki na klimat

Przedsięwzięcie pn.: ”Energia i Klimat – Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Klimat” uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 135 000 zł. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr inż. Magdalena Knapkiewicz.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat wpływu energetyki na klimat, przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości oraz kształtowaniu postaw proekologicznych wśród uczniów. Poruszone zostaną zagadnienia między innymi z obszaru energetyki odnawialnej, energetyki jądrowej, a także „paliwa przyszłości” – wodoru.

Konkurs wiedzy o wpływie różnych źródeł energii na klimat skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. W teście sprawdzającym wiedzę główny nacisk zostanie położony na tematykę związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i zapobieganiu zmianom klimatu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Klimatu i Środowiska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego