BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 22.04.2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 22.04.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Dekada wodoru – najlepszy czas na B+R technologii wodorowych

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego