BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 19.04.2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 19.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Self-assembly and on-surface electronic properties investigations of donor-acceptor structured molecules DCzDCN on Cu(100) by using LT-STM/STS

wygłosi

dr Robert Ranecki

Department of Physics and Research Center OPTIMAS, RPTU Kaiserslautern-Landau

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego