BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 12.04.2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 12.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Proces przemagnesowania ferrimagnetycznych heterostruktur warstwowych stopów RE-TM

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego