BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 16.01.2023:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.01.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie zdalnej

referat pt.:

Grafenowe układy ”ravioli” i reminiscencje fullerenowe

wygłosi

prof. dr hab. Wojciech Kempiński

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego