BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 29.11.2022:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 29.11.2022 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w trybie hybrydowym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Adama Krysztofika

pt.:

Dynamika namagnesowania cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego Y3Fe5O12

Promotor: prof. dr hab. Janusz Dubowik

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Kisielewski - Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
prof. dr hab. Renata Świrkowicz - Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej


Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl


Rejestracja uczestników będzie otwarta do poniedziałku 28 listopada 2022 roku do godz. 14:00.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego