BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 18.11.2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.11.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stabilność magnetycznie twardej fazy typu ThMn12
w stopach (Zr, Nd, Ce)Fe10Si2

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego