BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.11.2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.11.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Otrzymywanie i właściwości nowych kompozytowych przewodników protonowych opartych na biopolimerach sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego