BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.10.2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.10.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Nieliniowy magnetotransport w układach dwuwymiarowych z silnym oddziaływaniem spin-orbita

wygłosi

dr hab. Anna Dyrdał, prof. UAM

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 Udział w seminarium osób spoza Instytutu możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton; osoby zainteresowane  proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego