BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w marcu 2023:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 23.01.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Tunelowanie i zjawiska spinowe – nowe rozwiązania dla pamięci komputerowych swobodnego dostępu

wygłosi

prof. dr hab. Marek Przybylski

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej i Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN), Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Zapisanie danych kierunkiem namagnesowania ferromagnetycznej elektrody, możliwe w dwóch przeciwnych kierunkach odpowiadających logicznym 0 i 1, skutkuje różnymi prądami tunelowania do drugiej elektrody (oddzielonej barierą) o trwale ustalonym kierunku namagnesowania. Pozwala to na łatwe odczytywanie zapisanych danych i na takiej zasadzie działa magnetyczna pamięć swobodnego dostępu (z ang. MRAM). Wraz z postępem fizyki i technologii możliwe stało się zastąpienie pola magnetycznego (stosowanego do zapisu kierunku namagnesowania) prądem spolaryzowanym spinowo płynącym przez wyżej opisane złącze tunelowe (tzw. STT-MRAM), a później prądem płynącym tylko przez jedną elektrodę (tzw. SOT-MRAM). Najnowsze idee sugerują wykorzystanie efektów magnetoelektrycznych (lub napięcia) do zapisu kierunku namagnesowania (lub kierunku polaryzacji elektrycznej), a odwrotnego spinowego efektu Halla do odczytu tak zapisanych danych. Powoduje to, że złącza tunelowe i spinowo zależne tunelowanie przestają być przydatne w przyszłościowych pamięciach RAM o działaniu opartym na spinie elektronu. Elementy pamięci tego typu charakteryzowałyby się szybszym przełączaniem i mniejszym zużyciem energii, a co najważniejsze działałyby bez konieczności podtrzymywania napięciem w odróżnieniu do teraz stosowanych pamięci typu RAM.

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.01.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Ciecz spinowa i nadprzewodnictwo
w kryształach fazy kappa soli BEDT-TTF

wygłosi

prof. dr hab. Roman Świetlik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.01.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie zdalnej

referat pt.:

Grafenowe układy ”ravioli” i reminiscencje fullerenowe

wygłosi

prof. dr hab. Wojciech Kempiński

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego