BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2024 roku:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 17.06.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Anomalna rozszerzalność termiczna i ściśliwość liniowa w solach imidazoliowych z helikalną strukturą wiązań wodorowych

wygłosi

dr inż. Sylwia Zięba


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1 i ZN 6

Dnia: 13.06.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Przygotowanie i charakterystyka hybrydowych układów LC/CNC w warstwach Langmuira

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 12.06.2024 roku (środa)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Mateusza Kowacza

pt.:

Modyfikacja międzywierzchni cienkich warstw Co i jej wpływ na anizotropię magnetyczną oraz oddziaływania Dzyaloshinskiego-Moriyi i exchange-bias

Promotor: dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Promotor pomocniczy: dr Michał Matczak

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Jagielski - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 

dr hab. Jarosław W. Kłos, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

dr hab. Anna Rachwał-Kozioł, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

 

 


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 10.06.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Relaksometria NMR jako metoda ilościowego oznaczania Fe(II) i Fe(III) w warunkach in-situ

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 04.06.2024 roku (wtorek)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Magnetic Nanostructures studied by Mössbauer spectrometry

wygłosi

prof. Jean-Marc Greneche

Institut des Molécules et Matériaux du Mans, Le Mans Université, Francja

After discussing the main characteristics of magnetic nanostructures, including nanoparticles, multilayers, and nanostructured materials, we review the questions that need to be resolved in order a better understanding their structural and physical properties. The first step is to establish correlations between their physical properties and their size, the morphology and chemical composition of the crystalline grains, the thickness of the grain boundaries and the quality of the interfaces, respectively. The second step is to distinguish the nature of surfaces and grain boundaries and to understand their role on the magnetic properties. To illustrate this strategy, we give some examples based on results obtained by ^57 Fe Mössbauer spectrometry, a local probe technique well appropriate to the study of these complex Fe-containing nanomaterials. We show that this fundamental approach is necessary to better understand the relationship between the morphology of nanostructures and their physical and chemical properties.

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 27.05.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Indukowane światłem nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w materiałach organicznych

wygłosi

prof. dr hab. Roman Świetlik


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 24.05.2024 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Introduction to Machine Learning techniques and their applications in condensed matter

wygłosi

prof. dr hab. Maciej M. Maśka

Politechnika Wrocławska

Machine learning (ML) is still a hot topic in various fields of physics. A general classification of ML techniques distinguishes supervised learning (SL), unsupervised learning (UL) and reinforcement learning (RL). During the lecture, a brief general introduction to ML techniques will be given and examples of applications of all three methods will be presented. In particular, I will demonstrate (i) how to use SL to distinguish between continuous and discontinuous phase transitions in several statistical physics models, (ii) how to use UL to perform analytic continuation and, in general, how to solve ill-posed inverse problems, and (iii) how to use RL to optimise ground-state configurations in spin models.

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 20.05.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Żele farmaceutyczne wzbogacone nanocząsteczkami jako potencjalne nośniki leków przeciwnowotworowych i antyseptycznych

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1 i ZN 6

Dnia: 16.05.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Ciekłe kryształy - od popularyzacji nauki do komercjalizacji wyników badań

wygłosi

dr inż. Dorota Dardas


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 13.05.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

W poszukiwaniu stanów trypletowych w węglach szklistych

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 10.05.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach na bazie magnezu

wygłosi

dr hab. Lesław Smardz


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.05.2024 roku (środa)
o godzinie 11:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Barbary Laskowskiej

pt.:

Efekt wiązania chemicznego w układach typu fuleren-chromofor organiczny badany metodami spektroskopowymi

Promotor: dr hab. Iwona Olejniczak

Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Kempiński - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 26.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Quantum dot coupled to a topological superconductor: a wider view

wygłosi

dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 22.04.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Dekada wodoru – najlepszy czas na B+R technologii wodorowych

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 19.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Self-assembly and on-surface electronic properties investigations of donor-acceptor structured molecules DCzDCN on Cu(100) by using LT-STM/STS

wygłosi

dr Robert Ranecki

Department of Physics and Research Center OPTIMAS, RPTU Kaiserslautern-Landau


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 18.04.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

EPR modyfikowanych nanocząstek TiO2

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 15.04.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Ftalocyjaniny i porfiryny - perspektywy aplikacyjne

wygłosi

dr hab. inż. Kornelia Lewandowska


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 12.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Proces przemagnesowania ferrimagnetycznych heterostruktur warstwowych stopów RE-TM

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 08.04.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Metodologia badań EPR przewodzących materiałów węglowych

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow, prof. IFM PAN


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 05.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Atomistic simulations and magnetic properties of Co/Tb-Co bilayers

wygłosi

mgr Daniel Kiphart


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 04.04.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Światło... i ciekłe kryształy

wygłosi

prof. dr hab. Arkadiusz Brańka


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 25.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Supramolekularne elektrolity żelowe: mikrostruktura, dynamika translacyjna i przewodnictwo

wygłosi

dr hab. inż. Michał Bielejewski, prof IFM PAN


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 21.03.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe materiałów porowatych zawierających imidazol lub 1,2,4 – triazol

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM

Zakładów  Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 18.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Korelacje spinowe w podwójnej kropce kwantowej w rozdzielaczu par Coopera

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 15.03.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Phononic Fano resonances in pumped silicon membranes

wygłosi

dr Piotr Graczyk


SEMINARIUM

Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Dnia: 11.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Hybrydowe nanokompozyty na bazie nanocząstek złota jako obiecujące materiały fotoaktywne do skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej

wygłosi

dr inż. Paulina Błaszkiewicz

Centrum NanoBiomedycznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozwój metod i możliwości wytwarzania nanomateriałów implikuje postęp w zakresie udoskonalania i stosowania nowych procedur medycznych. Na wielu płaszczyznach prowadzone są badania interdyscyplinarne mające na celu znalezienie skutecznych metod diagnostycznych i/lub terapeutycznych wykorzystujących m.in. nanocząstki metaliczne. Określenie właściwości fotofizycznych nanocząstek oraz zbadanie ich oddziaływań z materiałem biologicznym dostarcza istotnych informacji, pozwalających stworzyć coraz lepsze systemy dostarczania leków lub szczepionek oraz zidentyfikować wystąpienie potencjalnych skutków ubocznych. Głównym celem jest połączenie oraz udoskonalenie fotodynamicznych i fototermicznych funkcji terapeutycznych poprzez przygotowanie i zbadanie nanocząstek złota pokrytych ditlenkiem tytanu i polidopaminą z chemicznie przyłączonym barwnikiem organicznym – pochodną chlorofilową oraz białkowym biokoniugatem EGF. Szczegółowe cele badawcze obejmują syntezę i optymalizację nanocząstek złota o różnych kształtach wykazujących rezonans plazmonowy w obszarze okna terapeutycznego, funkcjonalizację otrzymanych nanocząstek złota ditlenkiem tytanu oraz polidopaminą, chemiczną funkcjonalizację otrzymanego układu z pochodnymi chlorofili oraz testy biologiczne z wykorzystaniem hodowli komórkowych. Badania pozwolą zrozumieć, czy kształt nanocząstek złota w układach hybrydowych z barwnikiem powoduje różnice (i jakiego rodzaju) w wydajności generowania tlenu singletowego oraz czy wzmacnia efekt fototermiczny w zdrowych i nowotworowych komórkach. Osiągnięcia uzyskane w projekcie pozwolą na wyselekcjonowanie najlepszego układu na bazie nanocząstek złota (o określonym kształcie i funkcjonalizacji), który ma znaczny potencjał w zastosowaniach fotomedycznych przede wszystkim w terapii fototermicznej, ale mogą również mieć zastosowanie w podwójnej, skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej lub terapii fototermicznej/farmakoterapii. Dowiemy się, w jaki sposób można efektywniej generować tlen singletowy oraz wzmocnić efekt fototermiczny badanych układów nanokompozytowych na bazie nanocząstek złota o różnych kształtach z barwnikami chlorofilowymi.

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 08.03.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Large Magnetoresistance and nontrivial Berry Phase in CaMnSb2 crystals

wygłosi

mgr Qurat Ul Ain


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN1, ZN 6

Dnia: 07.03.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wzrost twardości w kubicznych kryształach twardych kul zawierających inkluzje twardych cząstek

wygłosi

dr Jakub Narojczyk


SEMINARIUM


Dnia: 04.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Nanomanometria czasów życia

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 01.03.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Topological semimetals and insulators – basics and example of EuIn2As2

wygłosi

prof. dr hab. Tomasz Toliński


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z działalności naukowej prowadzonej w 2023 roku

Dnia: 07.02.2024 roku (środa)
o godzinie 09:00 w auli Instytutu

Godzina

Temat

Kierownik

9:00-9:05

O T W A R C I E  I  W P R O W A D Z E N I E

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych

9:05-9:15

Studium Doktoranckie i Szkoła Doktorska

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

Zakład Fizyki Układów Molekularnych i Badań Radiospektroskopowych (ZN 8)

9:15-9:30

Dynamika molekularna i właściwości fizyczne nowych materiałów do zastosowań technologicznych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

9:30-9:40

Jonowe układy supramolekularne jako elektrolity stałe: od projektu do zastosowań w materiałach litowo-jonowych

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 8.21): 2021/43/O/ST5/01911 (2022-2027)

dr hab.
Michał Bielejewski,
prof. IFM PAN

Zakład Kryształów Molekularnych (ZN 7)

9:40-9:55

Struktura elektronowa i oscylacyjna molekularnych materiałów funkcjonalnych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

dr hab.
Andrzej Łapiński,
prof. IFM PAN

9:55-10:05

Chiralność i przewodnictwo elektryczne w nowych materiałach wielofunkcyjnych do zastosowań w elektronice

Projekt NAWA-POLONIUM (PB 12.31): BPN/BFR/2021/1/00001/U/00001
(2022-2023)

dr hab.
Iwona Olejniczak

10:05-10:15

Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych

Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 12.30): 2019/35/N/ST5/03324 (2020-2024)

dr inż.
Sylwia Zięba

Zakład Fizyki Ciekłych Kryształów i Układów Dielektrycznych (ZN 6)

10:15-10:30

Własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych, cieczy i dielektrycznych układów molekularnych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Arkadiusz Brańka

Zakład Fizyki Magnetyków (ZN 5)

10:30-10:45

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magneto­kaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Tomasz Toliński

10:45-10:55

Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych

Projekt badawczy OPUS (PB 11.22): 2021/41/B/ST3/01141 (2022-2025)

Zakład Fizyki Niskich Temperatur, Materiałów i Technologii Kwantowych (ZN 4)

10:55-11:10

Dynamika spinowa w nanomateriałach węglowych, komunikacja i kryptologia kwantowa oraz innowacyjne ferroiki w elektronice ciała stałego

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Wojciech Kempiński

11:10-12:00

P R Z E R W A

 

Zakład Cienkich Warstw i Nanostruktur (ZN 3)

12:00-12:15

Funkcjonalne układy warstwowe i nanostruktury

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

dr hab.
Piotr Kuświk,
prof. IFM PAN

12:15-12:25

Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływa­nia Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spin­tronicznych i magnonicznych

Projekt badawczy OPUS (PB 3.30): 2019/33/B/ST5/02013 (2020-2025)

12:25-12:35

Sztuczne domeny magnetyczne bez ścian domenowych w struktu­ryzowanych magnetycznie ferrimagnetycznych warstwach ziemia rzadka-metal przejściowy (TWIST)

Projekt badawczy OPUS (PB 3.31): 2020/39/B/ST5/01915 (2021-2025)

12:35-12:45

Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzo­wany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych

Projekt badawczy SONATINA (PB 3.26): 2018/28/C/ST3/00052 (2018-2023)

dr Piotr Graczyk

12:45-12:55

Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących

Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 3.27): 2018/31/N/ST5/03433 (2019-2024)

dr Adam Krysztofik

Zakład Teorii Nanostruktur i Materiałów Kwantowych (ZN 2)

12:55-13:10

Obliczenia struktury elektronowej i właściwości termodynamicznych materiałów kwantowych oraz analiza wpływu silnych korelacji ładunkowych, spinowych, orbitalnych i sieciowych na ich własności transportowe

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Stanisław Lipiński

13:10-13:20

Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice
oraz jako magnesy trwałe

Projekt badawczy SONATA BIS (PB 2.23): 2018/30/E/ST3/00267 (2019-2024)

dr hab.
Mirosław Werwiński,
prof. IFM PAN

13:20-13:30

Projektowanie przyszłych magnesów trwałych

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 2.24): 2019/35/O/ST5/02980 (2020-2024)

13:30-13:40

Poszukiwanie magnesów trwałych niezawierających ciężkich pierwiastków ziem rzadkich z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Projekt badawczy OPUS (PB 2.26): 2021/41/B/ST5/02894 (2022-2027)

Zakład Auksetyków, Materiałów Funkcjonalnych i Symulacji Komputerowych (ZN 1)

13:40-13:55

Badania eksperymentalne i symulacyjne właściwości magnetycznych, transportowych i mechanicznych oraz struktury wybranych materiałów funkcyjnych i metamateriałów mechanicznych

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

13:55-14:05

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje

Projekt badawczy OPUS (PB 10.12): 2017/27/B/ST3/02955 (2018-2023)

14:05-14:15

Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekular­nymi – porównanie auksetyczności

Działanie naukowe MINIATURA (PB 10.13): 2021/05/X/ST3/01200 (2021-2023)

dr inż.
Jakub Narojczyk

14:15-14:30

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

Dyrekcja


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 02.02.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Kondo physics and magnetism with high-order Van Hove singularities

wygłosi

dr Krzysztof P. Wójcik


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 26.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Preparatyka i właściwości dwuwymiarowych powierzchniowych stopów metali ziem rzadkich na Pt(111)

wygłosi

mgr inż. Marta Przychodnia

Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 22.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie on-line

referat pt.:

Wzmacnianie światła w domieszkowanych układach o właściwościach ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr Ewa Chrzumnicka

Zakład Mikro- i Nanostruktur Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 19.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Ultraszybkie foto-magnetyczne przełączanie kierunku magnetyzacji
w ferrimagnetycznych granatach

wygłosi

mgr inż. Tomasz Zalewski

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 15.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie on-line

referat pt.:

Właściwości fizykochemiczne polipirolu sfunkcjonalizowanego grupami elektronoakceptorowymi

wygłosi

dr inż. Adam Mizera


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 12.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Magnetyczne właściwości monoborków żelaza i manganu domieszkowanych metalami przejściowymi z grupy 3d, 4d i 5d - obliczenia z pierwszych zasad

wygłosi

mgr Justyn Snarski-Adamski


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 08.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ iminy na właściwości dielektryczne P3HT:PCBM

wygłosi

dr Jolanta Świergiel

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego