BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w lipcu 2023:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 24.11.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Chemical reduction of graphene oxide for electrical engineering applications

wygłosi

dr Andrzej Musiał


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 23.11.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Liquid Crystals as Smart Soft Materials

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 20.11.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Kropki Kwantowe - odkrycie i zastosowania - Nagroda Nobla
z chemii 2023

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 17.11.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ utleniania plazmowego na chiralność ścian domenowych
w układach warstwowych Co/Ni

wygłosi

dr Michał Matczak


SEMINARIUM

Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Dnia: 13.11.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Spektroskopia o wysokiej rozdzielczości molekuł wykonujących drgania o dużej amplitudzie

wygłosi

dr hab. Iwona Gulaczyk

Zakład Chemii Kwantowej, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Analiza widm rotacyjno-wibracyjnych cząsteczek, które wykonują drgania o dużej amplitudzie (LAV),
nie należy do zadań łatwych. Na przykładzie metyloaminy, cząsteczki o znaczeniu astrofizycznym,
przedstawię sposób analizowania widma rotacyjno-wibracyjnego w różnych jego zakresach: w
zakresie pasma drgania inwersyjnego, torsyjnego, drgania C-N rozciągającego oraz nożycowego.
Omówię problem zaburzeń między stanami torsyjno-inwersyjnymi oraz ich wpływ na strukturę
poziomów energetycznych cząsteczki metyloaminy. Zaprezentuję też narzędzia stosowane do analizy
widm o wysokiej rozdzielczości, jak również różne podejścia teoretyczne wykorzystywane do
dopasowywania danych eksperymentalnych uzyskanych z analizy widm rotacyjno-wibracyjnych, a
mianowicie model hamiltonianu efektywnego, model „hybrydowy” oraz hamiltonian inwersyjno-
torsyjno-rotacyjny.

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 09.11.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wybrane modele geometryczne auksetyków, częściowych auksetyków
i nie-auksetyków

wygłosi

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 06.11.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Warystorowe ograniczniki przepięć- zastosowania i właściwości

wygłosi

dr inż. Leszek Litzbarski

Politechnika Gdańska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego