BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w lutym 2022:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 29.11.2022 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w trybie hybrydowym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Adama Krysztofika

pt.:

Dynamika namagnesowania cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego Y3Fe5O12

Promotor: prof. dr hab. Janusz Dubowik

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Kisielewski - Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
prof. dr hab. Renata Świrkowicz - Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej


Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl


Rejestracja uczestników będzie otwarta do poniedziałku 28 listopada 2022 roku do godz. 14:00.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.11.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Druga Rewolucja Kwantowa - Nagroda Nobla z fizyki 2022

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.11.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

The interface mixing engineering of the Ir/Co/Pt layered system
by a focused ion beam

wygłosi

mgr inż. Mateusz Kowacz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.11.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stabilność magnetycznie twardej fazy typu ThMn12
w stopach (Zr, Nd, Ce)Fe10Si2

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.11.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Otrzymywanie i właściwości nowych kompozytowych przewodników protonowych opartych na biopolimerach sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.11.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Defects as a tool for magnetic tuning of thin films and nanostructures

wygłosi

dr hab. Michał Krupiński, prof. IFJ PAN

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Udział w seminarium osób spoza Instytutu możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton; osoby zainteresowane  proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 03.11.2022 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali seminaryjnej 227

referat pt.:

Ciśnieniowa zależność auksetycznej fazy dwuwymiarowych tetramerów cyklicznych

wygłosi

dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego