BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w grudniu 2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.10.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie właściwości fizykochemicznych materiałów kompozytowych metodą dwuwymiarowej spektroskopii korelacyjnej

wygłosi

dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 26.10.2022 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Gromadzenie wodoru dla celów transportowych: mity i rzeczywistość

wygłosi

prof. dr hab. Lucyna Firlej

Laboratoire Charles Coulomb Université de Montpellier, France

In the current days of energy crisis and climate warming  people look - more than ever - for domestication of hydrogen as energy carrier, especially for mobile applications. The current hydrogen technologies – from production and storage to applications - have all significant drawbacks. Although a huge effort was devoted to development of electrolytic hydrogen production using renewable energy sources, and to improvement of  noble metals-free proton exchange membranes, the storage of hydrogen remains the bottle-neck of hydrogen-based transportation.

In the present talk I will first review the currently used methods of hydrogen storage (compression, liquefaction, hybrid cryo-compression), from the point of view of their effectiveness, cost, and safety, then I will focus on hydrogen storage by sorption. I will discuss the parameters the ideal storage medium should exhibit to allow storage with high volumetric and gravimetric densities at ambient temperature and moderate pressure. A particular emphasis will be put on storage by physisorption in nanoporous solids: MOFs and carbons. Recent numerical and experimental results of hydrogen adsorption in boron-substituted nanoporous carbons will be referred to in details.

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.10.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Stabilność magnetycznie twardej fazy typu ThMn12
w stopach (Zr, Nd, Ce)Fe10Si2

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 14.10.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Współistnienie i współzawodnictwo różnych skal energii w związkach Ce2T3X9 (T = Rh, Ru, Ir; X =Al, Ga)

wygłosi

dr hab. inż. Michał Falkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.10.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Nieliniowy magnetotransport w układach dwuwymiarowych z silnym oddziaływaniem spin-orbita

wygłosi

dr hab. Anna Dyrdał, prof. UAM

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 Udział w seminarium osób spoza Instytutu możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton; osoby zainteresowane  proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.10.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Własności dielektryczne M-heksaferrytów oraz wpływ domieszek i realnego rozmiaru nanokrystalitów

wygłosi

dr Andrzej Hilczer

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego