BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w maju 2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 26.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Quantum dot coupled to a topological superconductor: a wider view

wygłosi

dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 22.04.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Dekada wodoru – najlepszy czas na B+R technologii wodorowych

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 19.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Self-assembly and on-surface electronic properties investigations of donor-acceptor structured molecules DCzDCN on Cu(100) by using LT-STM/STS

wygłosi

dr Robert Ranecki

Department of Physics and Research Center OPTIMAS, RPTU Kaiserslautern-Landau


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 18.04.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

EPR modyfikowanych nanocząstek TiO2

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 15.04.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Ftalocyjaniny i porfiryny - perspektywy aplikacyjne

wygłosi

dr hab. inż. Kornelia Lewandowska


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 12.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Proces przemagnesowania ferrimagnetycznych heterostruktur warstwowych stopów RE-TM

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 08.04.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Metodologia badań EPR przewodzących materiałów węglowych

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow, prof. IFM PAN


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 05.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Atomistic simulations and magnetic properties of Co/Tb-Co bilayers

wygłosi

mgr Daniel Kiphart


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 04.04.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Światło... i ciekłe kryształy

wygłosi

prof. dr hab. Arkadiusz Brańka

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego