BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Lokalna sieć (przewodowa i bezprzewodowa) połączona jest z Internetem poprzez łącze sieci POZMAN, której operatorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe.

Uczestnikom spotkań odbywających się w auli Instytutu oferujemy otwarty dostęp do Internetu.

Gościom zakwaterowanym w pokojach gościnnych w Instytucie oferujemy zabezpieczony hasłem dostęp do Internetu (bez lokalnych usług). Hasło dostępu do sieci znajdziecie Państwo przy kluczach do pokoju.

Podłączenie urządzenia do lokalnej sieci komputerowej Instytutu, korzystanie z zasobów i usług sieci wymaga uprzedniego zarejestrowania adresu MAC urządzenia (notebooka, tabletu itp.) w Pracowni Informatyki. Osoby odwiedzające Instytut mogą przed przyjazdem zarejestrować swoje urządzenia za pomocą poczty elektronicznej.

Użytkownikom sieci lokalnej oferujemy dostęp do baz literatury naukowej a także pakietów programowych Mathematica (v.10) i Origin (v.8). Proszę używać tylko niezbędnej liczby licencji

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego