BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego momentu pędu

NANOSPIN
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Tytuł projektu: Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego momentu pędu (Akronim NANOSPIN) www.nanospin.agh.edu.pl

Koordynator: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Katedra Elektroniki
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Partnerzy: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
prof. dr hab. Janusz Dubowik
Laboratory for Nanomagnetism and Spin Dynamics,
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne and Paul Scherrer Institut, Prof. Jean-Philippe Ansermet

Zakres i cele projektu: Celem projektu są wspólne badania dotyczące nowych układów elektroniki spinowej opartych na efekcie spinowego transferu (ST) momentu pędu, dającego duże możliwości skalowania i ograniczenia zużycia energii, co czyni ten projekt szczególnie ważnym z punktu widzenia nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, tzw. GreenIT.

Zasada działania operacyjnych pamięci magnetycznych (ST-RAM), elementów logicznych, a w szczególności nanooscylatorów opartych na transferze spinu, polega na wykorzystaniu spinowo-spolaryzowanego prądu, zamiast pola magnetycznego, do sterowania magnetyzacją.

Efekt spinowego transferu momentu pędu odkryty został kilka lat temu, jednakże do dzisiaj nanooscylatory oparte na ST nie są dostępne na rynku – głównie ze względu na brak pełnego zrozumienia czynników rządzących ich charakterystykami. Aby osiągnąć głębsze zrozumienie problemu, proponujemy ilościową analizę spinowo-zależnego transportu elektronowego i transferu spinowego momentu pędu w specjalnie zaprojektowanych nanostrukturach o ściśle określonej anizotropii magnetycznej

Okres trwania projektu: 01.09.2011 – 30.09.2016

Wysokość dofinansowania: 777 788,34 CHF

Strony internetowe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie koordynatora projektu: nanospin.agh.edu.pl/

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego