BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut organizatorem pierwszej w Polsce Wystawy Wodorowej

Wystawa Wodorowa

Od 16 marca do 15 czerwca 2024 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich udostępniona została Wystawa Wodorowa, której organizatorem jest nasz Instytut. To pierwsza tego typu wystawa w Polsce otwarta dla szerokiej publiczności. Celem przedsięwzięcia jest budowanie pomostu pomiędzy nauką a społeczeństwem w kontekście roli wodoru w przemyśle i gospodarce oraz podniesienie świadomości jego znaczenia w „zielonej” i zrównoważonej przyszłości. Na ponad 200 metrach kwadratowych powierzchni wystawienniczej znajduje się wiele informacji i eksponatów, dzięki którym zwiedzający wystawę mają dostęp do rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz mogą przekonać się, dlaczego transformacja energetyczna jest tak ważna dla bezpieczeństwa naszej planety. W ramach wydarzenia utworzono także punkt informacyjno-konsultacyjny z dostępem do opinii ekspertów w dziedzinie wodoru.

 Czytaj więcej...

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego