BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nowe działania naukowe w IFM PAN

Narodowe Centrum Nauki

W ostatnim kwartale bieżącego roku finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA otrzymały dwa działania naukowe, których pomysłodawcami i realizatorami są:

  • Dr inż. Roman Strzelczyk:
    Wyjaśnienie pochodzenia centrów trypletowych w węglach szklistych za pomocą niskotemperaturowych badań elektronowego rezonansu paramagnetycznego” (okres realizacji: 12 miesięcy),
  • Dr inż. Adam Mizera:
    Badanie nanokompozytów węglowych kropek kwantowych z polimerami przewodzącymi do zastosowań w superkondensatorach elektrochemicznych” (okres realizacji: 12 miesięcy).

W pierwszym przypadku realizowane działanie naukowe dotyczy przeprowadzenia badań wstępnych, natomiast w drugim – wiąże się z odbyciem stażu naukowego.  

Beneficjentom gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia podczas realizacji tych zadań.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego