BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wizyta Profesora Davida Heyes'a

W dniach 11-15 września br. z krótką wizytą przebywał w naszym Instytucie Prof. David Heyes - ekspert w dziedzinie miękkiej materii, metod symulacji komputerowych i teorii cieczy, obecnie związany z Imperial College London i Royal Holloway Uniwersytetu Londyńskiego. Profesor Heyes od wielu lat współpracuje z pracownikami z Zakładu Fizyki Ciekłych Kryształów i Układów Dielektrycznych oraz Zakładu Auksetyków, Materiałów Funkcjonalnych i Symulacji Komputerowych. Celem obecnej wizyty były wspólnie prowadzone badania nad efektem izomorfizmu w cieczach oraz współczynnikami transportu. W trakcie wizyty nasi pracownicy skorzystali z okazji do spotkania, dyskusji i wymiany naukowych doświadczeń z przybyłym gościem.

Od prawej: prof. David Heyes, dr Sławomir Pieprzyk (IFM PAN)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego