BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Warsztaty wodorowe

Mobilny punkt edukacyjny „H2Wielkopolska Showroom” to działanie prowadzone z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa na temat technologii nisko- i zeroemisyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania wodoru. W dniach od 30 maja do 5 czerwca br., w różnych miejscowościach Wielkopolski, przeprowadzone zostały z udziałem naszych pracowników (dr inż. M. Knapkiewicz, dr inż. Ł. Lindner, dr inż. P. Ławniczak, dr inż. A. Mizera, dr inż. A. Ostrowski, dr inż. S. Zięba) warsztaty tematyczne, podczas których wyjaśniano podstawy procesów zachodzących w obszarze technologii wodorowych, z uwzględnieniem możliwości produkowania „zielonego” wodoru w procesie elektrolizy wody.

Informacja o wydarzeniu na profilu Poznaj Wodór Roadshow

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego